Evaluare Naţională

Evaluare Nationala 2022-2023

Admiterea în liceu și în învățâmântul profesional

Rezultate finale EVALUARE NAȚIONALĂ 2023 după contestații

REZULTATE EVALUARE NATIONALA INAINTE DE CONTESTATII 2023

CONTESTAȚII Evaluare Națională 2023

Calendarul examenelor naționale – EVNAT 2023

OME EN VIII_2022_2023

Programe examen evaluarea naţională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2022-2023

Modele de subiecte Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a

Evaluare Nationala 2023 – ISJ BACAU

Evaluarea Națională a elevilor de clasa a VIII-a (EN VIII) – EDU.RO

Calendarul Evaluarii Nationale, clasa a VIII-a 2023

  • 6 – 9 iunie 2023 – Perioada de inscriere la Evaluarea Nationala
  • 9 iunie 2023 – Incheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
  • 19 iunie 2023 – Limba si literatura romana
  • 21 iunie 2023 – Matematica
  • 22 iunie 2023 – Limba și literatura materna
  • 28 iunie 2023 (pana la ora 14:00) – Afișarea rezultatelor inainte de contestatii
  • 28 iunie 2023 (orele 16:00 – 19:00) – 29 iunie 2023 (orele 8:00 – 12:00) – Depunerea contestatiilor
  • 29 iunie – 4 iulie 2023 – Rezolvarea contestatiilor
  • 4 iulie 2023: Afișarea rezultatelor finale dupa contestatii

Evaluare Nationala 2021-2022

OME nr. 5.149 + ANEXA

CALENDARUL de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul
şcolar 2021 – 2022

30 mai – 3 iunie 2022 Înscrierea la evaluarea naţională
3 iunie 2022 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
14 iunie 2022 Limba şi literatura română – probă scrisă
16 iunie 2022 Matematica – probă scrisă
17 iunie 2022 Limba şi literatura maternă – probă scrisă
23 iunie 2022 Afişarea rezultatelor înaintea (până la ora 14,00) contestaţiilor
23 iunie 2022 (ora 16,00 – ora 19,00)
24 iunie 2022 Depunerea contestaţiilor (ora 8,00 – ora 12,00)
24 iunie – 29 iunie 2022 Soluţionarea contestaţiilor
30 iunie 2022 Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor

NOTĂ:
La solicitarea comisiilor judeţene/Comisiei municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a sau din proprie iniţiativă, Comisia naţională de organizare a evaluării naţionale poate aproba, în situaţii excepţionale, prelungirea/reducerea perioadelor de evaluare/reevaluare a lucrărilor scrise ori de afişare a rezultatelor.

Metodologie de organizare și desfășurare a examenului în anul școlar 2021 – 2022 (aprobată prin ordinul de ministru nr. 5.149/30.08.2021)

ORDIN 5149/2021 EN VIII 2021

Anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801_31.08.2010, cu privire la organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a 2011.pdf

MODELE DE SUBIECTE ȘI BAREME

EN VIII Model Matematică 2022

EN VIII Barem Matematică 2022

EN VIII Model Limba și literatura română 2022

EN VIII Barem Limba și literatura română 2022

 

Evaluare Nationala 2020-2021

DEPUNEREA CONTESTAȚIILOR Evaluare Națională 2021

În conformitate cu prevederile art.11, alin (1) din documentul menţionat anterior (OMEC 5455/31.08.2020), cererile pot fi depuse la centrul de examen sau pot fi transmise și prin mijloace electronice la o adresă care va fi comunicată candidaţilor.

Art. 11 (1) Candidaţii care depun contestaţii completează şi semnează o declaraţie-tip în care se menţionează că au luat cunoştinţă de faptul că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere.

În cazul candidatului minor, declaraţia-tip este semnată şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestuia.

Contestațiile se depun la centrul de examen în data de 29.06.2021 intervalul orar 16:00—19:00 și în data de 30.06.2021 în intervalul orar 08:00-12:00 sau doar pe adresa de evnat2021@scoalamihailsadoveanu.ro, cererea (decalarația tip) .

CERERE CONTESTAȚIE EVALUARE NAȚIONALĂ 2021

Evaluare Nationala 2019-2020

Calendar Evaluarea Națională 2020

2 – 5 iunie 2020 Înscrierea absolvenților clasei a VIII-a la Evaluarea Națională 2020
5 iunie 2020 Elevii de clasa a VIII-a termină școala

15 iunie 2020 Limba şi literatura română – examen scris
17 iunie 2020 Matematică – examen scris
18 iunie 2020 Limba şi literatura maternă – examen scris

Evaluare Nationala 2018-2019

Evaluare Nationala 2017-2018

[bsk-pdf-manager-pdf id=”2″]

[bsk-pdf-manager-pdf id=”3″]