Viziunea

VIZIUNEA

Educaţia primită în şcoala noastră, oferă posibilitatea tinerilor de a se integra, în mod inteligent şi eficient întro lume în continuă și accelerată schimbare!

Acest deziderat se va realiza prin:

  • construirea şi promovarea imaginii şcolii in contextul climatului de descentralizare si autonomie instituționala;
  • reconsiderarea managementului la nivelul școlii în perspectiva egalizării șanselor precum și îmbunătățirea calității acestuia prin implicarea cadrelor didactice la luarea deciziilor și îndeplinirea lor;
  • asigurarea pentru fiecare elev din școală a accesului la calculator,a internetului pe mobil nerestricționat în vederea navigării pe Internet și pe rețelele de socializare;
  • crearea unui climat de sigurantă fizică și libertate spirituală pentru toți elevii.
  • Curriculum la decizia şcolii diversificat şi atractiv, realizat prin consultarea elevilor şi părinţilor şi cuprinderea fiecărui elev într-o formă de educaţie extracurriculară;
  • Încadrarea de personal didactic cu o înaltă pregătire ştiinţifică şi metodică, receptiv la nou şi interesat de perfecţionare şi formare continuă;
  • Prevenirea eşecului şcolar, abandonului școlar şi includerea tuturor elevilor într-o formă superioară de şcolarizare, creşterea performanţei şcolare;

Gestionarea, întreţinerea,modernizarea şi menţinerea funcţionalităţii patrimonului şcolii.