Inscriere gradinita CRAI NOU si NR 29

2024 – 2025

Locuri libere GPP NR.29

Crai Nou_admiși_etapa I_Faza I

Crai Nou_respinși_etapa I_faza I

Crai Nou_respinși_etapa I_faza II

Crai Nou_respinsi etapa I faza III

Nr.29_admisi_gr.mijlocie_etapaI_faza I

Nr.29_admiși_gr.mare_etapaI_faza I

Nr.29_admiși_gr.mare_etapaI_faza II

Nr.29_admiși_gr.mică_etapaI_faza I

Nr.29_admiși_gr.mică_etapaI_faza II

Nr.29_respinși_etapaI_faza I

Nr.29_respinși_EtapaI_faza II

Nr. 29_respinși etapa I faza III

 

Anunț criterii și acte necesare înscriere grădiniță

CERERE-TIP_PRESCOLAR_2024 – PDF

CERERE-TIP_PRESCOLAR_2024 – DOC

Calendar înscriere educație timpurie 2024 -2025

CIRCUMSCRIPȚII ȘCOLARE 2024-2025

Metodologie înscriere educație timpurie 2024 – 2025

ORDIN privind aprobarea Procedurii de distribuție aleatorie a antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor în formațiunile de studiu

Înscriere educație timpurie (antepreșcolar/preșcolar) în anul școlar 2024-2025 – ISJ BACĂU

Numărul de TelVerde (0800816324) va fi disponibil în perioada prevăzută în Calendarul înscrierii, de luni până joi între orele 8:00-16:30, vineri 8:00-14:00

ATENȚIE! PENTRU A SE EVITA AGLOMERAȚIA SE POT FACE PROGRAMĂRI LA NUMĂRUL DE TELEFON: 0334405225

ORDINEA PROGRAMĂRII TELEFONICE PENTRU COMPLETAREA CERERILOR NU PRESUPUNE CREAREA UNEI LISTE DE PREÎNSCRIERE SAU ACORDAREA UNEI PRIORITĂȚI LA ÎNSCRIERE!

Ordinea în care se programează telefonic pentru completarea şi/sau validarea cererilor-tip de înscriere sau în care se prezintă pentru completarea şi/sau validarea cererilor-tip de înscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere şi/sau acordarea unei priorităţi la înscriere!

2023 – 2024

Listă preșcolari respinși grupa mică GPP Nr.29

Listă preșcolari admisi grupa mică GPP Nr.29

Pt etapa a II-a au rămas 32 locuri la grupa mică GPP 29 și 1 la grupa mijlocie GPP 29.

Înscrierile se fac în perioada 3-6 iulie.

Rezultate înscrieri grădiniţă 2023-2024 ETAPA I

ANUNT INSCRIERE INVATAMANT PRESCOLAR

ANUNȚ PREȘCOLAR

Cerere de înscriere preșcolar 2023-2024

Anexa1 Metodologie

Anexa2 Calendar

Anexa3 Declaratie

Ordin aprobare Metodologie

CIRCUMSCRIPȚII ȘCOLARE 2023-2024

ERATE CIRCUMSCRIPTII PRESCOLAR

Erata circumscriptii scolare 22.05.2023

Erata – circumscriptie prescolar

ATENȚIE! PENTRU A SE EVITA AGLOMERAȚIA SE POT FACE PROGRAMĂRI LA NUMĂRUL DE TELEFON: 0334405225

ORDINEA PROGRAMĂRII TELEFONICE PENTRU COMPLETAREA CERERILOR NU PRESUPUNE CREAREA UNEI LISTE DE PREÎNSCRIERE SAU ACORDAREA UNEI PRIORITĂȚI LA ÎNSCRIERE!

Ordinea în care se programează telefonic pentru completarea şi/sau validarea cererilor-tip de înscriere sau în care se prezintă pentru completarea şi/sau validarea cererilor-tip de înscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere şi/sau acordarea unei priorităţi la înscriere!

Înscriere educație timpurie 2023 -2024 – ISJ BACĂU

Înscrierea/Reînscrierea în învățământul antepreșcolar și preșcolar || 2023 – 2024 || Ghid – EDU.RO

2022 – 2023

ÎNSCRIERE LA GRADINIŢA CRAI NOU SAU NR. 29

Rezultate reevaluare dosare grupa mica GPP CRAI NOU

Anunt reevaluare dosare inscriere gradinita Crai Nou

ANUNȚ ÎN ATENȚIA PĂRINȚILOR – GRADINITA CRAI NOU- GRUPA MICĂ

LISTE PRESCOLARI ADMIȘI LA GRADINIŢA CRAI NOU SAU NR. 29

LISTA FINALA ADMISI GRADINITA CRAI NOU

ADMISI GRUPA MICA ETAPA I FAZA II GRADINITA NR. 29

ADMISI GRUPA MICA FAZA I ETAPA I GRADINITA NR. 29

ADMISI GRUPA MIJLOCIE GRADINITA NR. 29

ADMISI GRUPA MARE GRADINITA NR. 29

 

Anunț înscriere gradinita Crai Nou si Nr. 29 – 2022-2023

Anunț înscriere gradinițe – Documente necesare, Criterii generale – 2022-2023

Circumscriptii 2022-2023

Anunt locuri libere gradinițe an școlar 2022-2023

Procedură operațională înscriere copii antepreșcolari/preșcolari

Înscriere copiilor în învățământul preșcolar 2022-2023 – ISJ BACAU

Adresa_ME_28074_2022_inscriere_reinscriere_inv_prescolar_2022_2023

 


2021 – 2022

DOCUMENTELE PENTRU ÎNSCRIEREA LA GRADINIŢA CRAI NOU SAU NR. 29 POT FI TRIMISE DOAR PE ADRESA DE EMAIL: secretariat@scoalamihailsadoveanu.ro (dar aveţi obligaţia de a vă prezenta la secretariatul unităţii cu toate documentele, pentru validarea fişei de înscriere)

REZULTATE ÎNSCRIERI GRĂDINIȚE

ADMISI GR MIC CRAI NOU 2021-2022

Admisi gr mare GPP Nr.29

Respinsi gr mijlocie GPP Nr29

RESPINSI GR MICA CRAI NOU 2021-2022

Respinsi gr mic GPP Nr 29

Respinsi gr mare GPP Nr.29

Admisi grupa mijlocie GPP nr29

Admisi grupa mica etapa I faza I GPP nr29

Admisi gr mica etapa I faza II Gpp nr29

 

ANUNT INSCRIERE gradinite 2021-2022

ANUNT etape inscrieri gradinita 2021-2022

ANUNT locuri libere

Criterii specifice

CIRCUMSCRISPŢII NIVEL PREŞCOLAR

Circumscripții școlare – ISJBACAU.RO

Rețea școlară 2021-2022 – ISJBACAU.RO

Plan de școlarizare 2021-2022 – ISJBACAU.RO

Procedură informatică – înscrierea în învățământul preșcolar 2021-2022 – ISJBACAU.RO

Informații privind calendarul și procesul de înscriere/reînscriere în învățământul preșcolar în anul școlar 2021 – 2022 – EDU.RO


2020-2021

MODEL CERERE GR NOUA GPP NR 29

Anunt in atentia parintilor

Admisi GPP nr29 Etapa I faza II

Anunt gradinite

Model cerere

LOCURI LIBERE

CIRCUMSCRISPŢII NIVEL PREŞCOLAR

CRITERII SPECIFICE

Procedura și calendarul privind înscrierea/reînscrierea în învățământul preșcolar site MEC – EDU.RO AICI

Cadrul normativ inscrieri invatamant prescolar 2020-2021

Cadrul normativ inscrieri invatamant prescolar 2020-2021 – procedura informatica

Ministerul Educației și Cercetării a stabilit, în vederea cuprinderii în învăţământul preşcolar a copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani, derularea succesivă a următoarelor etape (la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ):

  • reînscrierea copiilor care frecventează grădinița în acest an şcolar şi doresc să o frecventeze și în anul școlar 2020-2021;
  • înscrierea copiilor care nu au frecventat până acum acest tip de învățământ.

Reînscrierile se vor desfășura în perioada 25 mai – 5 iunie. Înscrierile se vor desfășura în două etape: 8 iunie – 3 iulie și 20 iulie – 10 august. Cazurile care nu au fost clarificate în cele două etape de înscrieri se pot rezolva în perioada 11 – 31 august.

Reînscrierile se pot efectua și prin poștă electronică, telefonic sau fax.

Pentru înscriere, părinții pot comunica unității de învățământ prin poștă electronică, telefonic sau fax, datele necesare pentru a fi introduse în aplicația specifică din Modulul SIIIR – Înscriere la grădiniță 2020-2021.

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea procesului de reînscriere, se va face cu respectarea prevederilor din legislația în vigoare și, cu precădere, în acest an școlar, a prevederilor Legii nr. 56/2019, asigurând cuprinderea tuturor copiilor de 5 ani în grupa mare, ca parte a învățământului general obligatoriu.

În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice.

Criteriile generale de departajare sunt următoarele:

  • existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
  • existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
  • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;
  • existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului, însoțit de certificatul de orientare școlară, eliberat de Comisia de orientare școlară și profesională.

Criteriile specifice de departajare (elaborate de fiecare unitate de învăţământ preşcolar, aprobate de Consiliul de administraţie al acesteia şi avizate de către consilierul juridic al Inspectoratului Şcolar Judeţean/al municipiului Bucureşti până la data de 29 mai 2020) nu pot fi discriminatorii și nu pot include liste de preînscrieri. Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învățământ va preciza documentele doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul validării cererii-tip de înscriere. Criteriile specifice de departajare vor fi aplicate doar după epuizarea criteriilor generale.

Orarul reînscrierilor și, respectiv, al înscrierilor va fi stabilit de conducerea unităţii de învăţământ şi va fi afişat, la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia (dacă există) şi pe site-urile inspectoratelor şcolare.

Pentru asigurarea transparenţei procesului de reînscriere/înscriere, conducerile unităţilor de învăţământ preşcolar vor mai posta pe site-ul unității de învățământ/ISJ și, la vedere, pentru toţi cei interesaţi, următoarele informaţii:

  • capacitatea instituţiei (numărul de copii pentru care a fost proiectată);
  • numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2020-2021 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare);
  • criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor;

Menționăm că unităţile de învăţământ preșcolar particular vor afişa și informații privind statutul grădiniței respectiv: autorizată să funcţioneze provizoriu sau acreditată de Agenția pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP).

Pentru soluționarea diferitelor situații legate de reînscriere/înscriere în unitățile de învățământ preșcolar, ISJ/ISMB vor consilia și sprijini părinții, ținând cont, cu precădere, de interesul educațional al copilului. Inspectoratele școlare se vor asigura că sunt îndeplinite, în fiecare unitate de învățământ preșcolar sau cu grupe de preșcolari, condițiile organizatorice și logistice necesare.


2019 – 2020

ANUNT INSCRIERE GRADINITA+CALENDAR – AN SCOALAR 2019-2020

Grafic Etape Inscriere Gradinita 2019 – EXCEL

Grafic Etape Inscriere Gradinita 2019 – PDF

Precizari privind inscrierea/reinscrierea in invatamantul prescolar, an scolar 2019-2020 – Nota MEN nr. 30367

Procedura Operationala privind organizarea si desfasurarea reinscrierii/inscrierii copiilor in invatamantul prescolar in anul scolar 2019 – 2020 -Procedura nr.265

Procedura informatica-MANUAL


2018-2019

Inscriere gradinita CRAI NOU si NR 29 – 2018-2019