Documente CEAC

SITE ARACIP

FISA POST CADRE DIDACTICE

FISA EVALUARE PROFESOR

FISA EVALUARE INVATATORI

FISA EVALUARE EDUCATOARE

Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar Ordin nr. 3597/18.06.2014

Declaratie prelucrare date copil

Angajament de confidentialitate

Standarde de referinta a indicatorilor de performanta pentru evaluarea si asigurarea calitatii in invatamantul preuniversitar- hg 1534-2008

Standarde nivelul gimnazial integrat

Standarde nivelul prescolar

GHID GENERAL STANDARDE DE REFERINȚĂ