Misiunea

MISIUNEA ȘCOLII MIHAIL SADOVEANU

Școala Gimnazială ,,Mihail Sadoveanu’’Bacău promovează identificarea și dezvoltarea calităților și aptitudinilor fiecărui elev în vederea educării în spiritul muncii, cinstei și onestității, construindu-le personalitatea prin dobândirea cunoștințelor de cultură generală, formarea de abilități și aptitudini practice în vederea însușirii valorilor fundamentale ale culturii naționale și internaționale.

Un interes deosebit se acordă pregătirii elevilor pentru înțelegerea și aplicarea principiilor democrației, dezvoltării capacității de comunicare și relaționare, aprecierii valorilor culturale și artistice din patrimoniul universal.

Stilul didactic al dascălilor noștrii este direcționat spre latura formativă și informativă, dezvoltând personalități deschise către o societate în schimbare, capabile să formuleze opțiuni școlare și profesionale realiste, conforme cu nevoile sociale și propriile interese și aptitudini.

Școala noastră urmărește crearea unui cadru propice pentru formarea și dezvoltarea deprinderilor necesare continuării studiilor în forme superioare de învățământ sau integrării pe piața muncii.

Colectivul de cadre didactice al școlii noastre îşi dedică întreaga sa activitate valorificării potenţialului creator al elevilor, atât în activităţile curriculare cât şi în cele extracurriculare.

Nu trebuie uitat faptul că provocarea unei ascensiuni abrupte pe panta învăţării atrage după sine şi pericolul constant al dezorientării. În acest sens va fi necesară toată dezvoltarea personală, puterea întreprinzătoare, maturitatea etică şi înţelepciunea corpului profesoral pentru promovarea adaptării şi înaintării de la vechile la noile valori. Valorile dominante sunt: cooperare, munca în echipă, respect reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţa de afirmare.

Climatul organizaţiei şcolare este unul deschis, caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare a membrilor instituţiei şcolare. Se încearcă realizarea unei imagini pozitive a şcolii, efortul depus fiind apreciat printr-o bună relaţionare cu factorii decizionali la nivel local (Primărie, Consiliu Local). De asemenea, se colaborează eficient cu ceilalţi membri ai comunităţii – de la părinţi, la reprezentanţi ai Bisericii, Poliţiei, Jandarmeriei, sistemului sanitar, O.N.G.-urilor, firmelor de afaceri, etc.